Redirecționează 3.5%

Prin intermediul prevederii 3.5% din Codul Fiscal, orice contribuabil poate dispune de direcționarea a 3.5% din impozitul pe venitul obținut anul anterior, plătit statului, către orice organizație non-guvernamentală, non-profit. Practic, în acest fel, transmiteți statului modul în care doriți să fie cheltuită o parte din impozitul dumneavoastră pe venit.

IMPORTANT! Dacă hotărâți să nu vă folosiți de acest drept de redirecționare, această sumă va rămâne să fie încasată și gestionată de stat. În acest sens, această sumă nu reprezintă o sponsorizare sau donație, ci este, în esență, o parte a impozitului pe venit deja achitat, care este direcționată de către fiecare contribuabil în parte către ONG-ul/cauza dorită de acesta.

Fondurile obținute din redirecționarea celor 3.5% din impozitul pe venit către "Asociația Societatea de Salvare București" vor fi utilizate pentru dezvoltarea locală și națională a proiectului "Există un erou în fiecare dintre voi" și pentru alte proiecte anuale.

Dacă doriți să sprijiniți activitatea Asociației Societatea de Salvare București prin redirecționarea a 3.5% din impozitul pe venit, completați formularul 230 (în cazul impozitului pentru salarii) sau formularul 200 (daca ați avut și alte venituri în afara salariului).

Cum redirecționez?

  1. Descarcă și tipărește formularul 230 (pentru venituri doar din salarii) sau formularul 200 (pentru venituri din salarii plus alte activități)
  2. Completează secţiunile libere acolo unde este cazul şi semnează formularul. Pentru formularul 230, de obicei este nevoie să completezi doar secțiunea I, "Date de identificare a contribuabilului"
  3. Trimite formularul prin una din următoarele metode:
    • Scanat, prin e-mail, la adresa luiza.pavel@assb.ro
    • Direct la biroul Administrației Financiare de care aparții, sau prin poștă. Adresele Administrațiilor Financiare se pot consulta pe site-ul ANAF, aici
    • La sediul nostru din strada Mihai Eminescu nr. 226, Sector 2, București

Redirecționează 20%

În cazul persoanelor juridice, acestea pot opta pentru redirecționarea a 20% din impozitul pe profit al companiei către o organizație non-guvernamentală. Acest tip de sponsorizare nu presupune alte cheltuieli suplimentare și nu afectează profitul net al companiei. Toate fondurile colectate astfel de către Asociația Societatea de Salvare București vor fi utilizate pentru dezvoltarea proiectului "Există un erou în fiecare dintre voi".

Potrivit Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, sponsorizarea se realizează pe bază de contract încheiat în formă scrisă între sponsor și beneficiar, cu specificarea obiectului, valorii și duratei sponsorizării, precum și a drepturilor și obligațiilor părților. Motivul ce face necesară încheierea contractului de sponsorizare este acela că, în esență, prin actul de sponsorizare se efectuează un transfer de proprietate asupra unor valori sau bunuri.

În cazul unei sponsorizări constând în bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic încheiat, la valoarea lor reală în momentul predării către beneficiar.
Conform Art. 21 (4), Titlul II, din Codul Fiscal, contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea și legii bibliotecilor, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) sunt în limita a 3‰ din cifra de afaceri;
b) nu depășesc mai mult de 20%, din impozitul pe profit datorat.