Societatea de Salvare Bucureşti dă şansa la viaţă prin voluntariat