Formular de înscriere în program

Pentru înscrierea în program, este necesară completarea formularului de mai jos.

Disclaimer

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, ASOCIAȚIA SOCIETATEA DE SALVARE BUCUREȘTI are obligația de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Datele se colectează cu scopul autocompletării contractului aferent programului “Există un erou în fiecare dintre voi”.Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator în scopul semnării contractului de voluntariat aferent programului, susținerii și dezvoltării programului “Există un erou în fiecare dintre voi”.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitaţi ştergerea datelor*.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la secretariat@assb.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Fiind vorba despre un contract de voluntariat, dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Asociația Societatea de Salvare București  este operator autorizat pentru prelucrarea datelor personale (nr. notificare 32838), în conformitate cu prevederile legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată.

Pentru aceia dintre voi care nu aveți domiciliul în București-Ilfov, vă rugăm să trimiteți un email la secretariat@assb.ro cu intenția de a face parte din program și zona dvs.